Informacja o dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

Firma Mazurek sp. z o.o. w 2014 roku zrealizowała projekt inwestycyjny współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. 

Tytuł projektu: Zaopatrzenie obiektu handlowo-usługowego firmy "Mazurek"
                 w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych

 

Całkowita wartość projektu: 907 740,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR i Budżetu Państwa: 346 500,00 zł

Beneficjent: Mazurek sp. z o.o.