Finansowanie

W zależności od potrzeb klienta oraz specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa proponujemy Państwu różne formy finansowania samochodu: zakup za gotówkę, kredyt, leasing oraz najem długoterminowy


Najpopularniejszą formą pozyskania samochodu do firmy nieprzerwanie od kilku lat jest w Polsce leasing. Jednak od pewnego czasu obserwujemy duży wzrost zainteresowania opcją Full Service Leasing, czyli najmem długoterminowym. W tej formie raty są nieco wyższe jednak w zamian jesteśmy zwolnieni z obowiązku prowadzenia czynności związanych z obsługą serwisowo-administracyjną pojazdu. Poniżej przedstawiamy specyfikę poszczególnych opcji.

Leasing

Leasing cieszy się sporym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. – Chętnie sięgają po niego zarówno zarządzający dużymi spółkami, jak i właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Zwłaszcza ci ostatni doceniają koronne zalety leasingu, wśród których możemy wskazać przejrzyste i uproszczone procedury, dostosowanie warunków do indywidualnych potrzeb klienta, a także korzyści podatkowe wynikające z zawarcia umowy.

W polskiej praktyce największą popularnością cieszą się dwa rodzaje leasingu: finansowy i operacyjny. Ten pierwszy charakteryzuje się tym, że przedmiot umowy leasingu, np. samochód, zaliczany jest do składników majątku korzystającego. Ma on tym samym możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które są dla niego kosztem wraz z odsetkami. Ta część odsetkowa czynszu leasingowego stanowi przychód firmy leasingowej, natomiast część kapitałowa raty nie jest ani kosztem dla korzystającego, ani przychodem dla finansującego.

Czas trwania umowy leasingu finansowego pokrywa się mniej więcej z czasem zużywania się samochodu, dlatego po upływie oznaczonego w umowie terminu (najczęściej do 5 lat) i spłaceniu wszystkich rat leasingowych, firma leasingowa zwykle nie jest zainteresowana odzyskaniem pojazdu, który mocno stracił już swoją wartość rynkową. Dlatego też umowy leasingu finansowego zawierają klauzulę o wykupie przedmiotu przez korzystającego. Za niewielką opłatę może od wykupić na własność leasingowane auto, które jeszcze jakiś czas może służyć jego firmie. Główną zaletą tego leasingu jest fakt, że zarówno amortyzacja, jak i odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu, ponadto raty leasingowe mogą być dopasowane do wymagań i możliwości budżetowych klienta.

Przedmiot umowy leasingu operacyjnego zaliczany jest natomiast do składników majątku firmy leasingowej. Dzięki temu zyskuje ona prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych z tytułu posiadania auta. Raty leasingowe wraz z opłatą początkową stanowią przychód finansującego (firmy leasingowej) i jednocześnie koszt korzystającego. Tak więc umowa leasingu operacyjnego polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego.

Inaczej niż w przypadku leasingu finansowego umowa zawierana jest na okres krótszy niż czas zużycia pojazdu. Podstawową korzyścią dla firmy korzystającej z tego rodzaju leasingu jest poprawienie płynności finansowej, finansowanie do 100% pojazdu, możliwość wciągnięcia płatności leasingowych do kosztów uzyskania przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania.


LEASING

Plusy

Minusy

 • brak konieczności angażowania własnych środków, samochód można użytkować już po wpłaceniu raty początkowej,

 • mniejszy podatek miesięczny, bo cała rata leasingowa traktowana jest jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej,

 • ułatwione procedury księgowe, jedna miesięczna faktura,

 • leasingowany pojazd nie jest zaliczany do środków trwałych, dzięki czemu osoby prowadzące działalność nie osłabiają swojej zdolności kredytowej poprzez wzięcie pojazdu w leasing,

 • leasing może być dobrym rozwiązaniem dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub tych, którzy wykonują wolne zawody – aby podpisać umowę leasingową, nie trzeba spełniać trudnych wymogów zdolności kredytowej stawianych przez banki,

 • przy umowie leasingu nie sprawdza się zdolności kredytowej, może ją więc podpisać przedsiębiorca wykazujący niewielkie zyski, a nawet straty.

 

 • samochód przez okres trwania umowy leasingowej jest własnością firmy leasingowej, a nie przedsiębiorcy,

 • w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej klient traci samochód, jednak nadal musi płacić raty, bo umowa leasingowa trwa, mimo że klient nie użytkuje pojazdu; likwidacją szkody zajmuje się firma leasingowa, która po zakończeniu likwidacji (odzyskaniu odszkodowania z ubezpieczalni) rozlicza umowę, czego efektem jest nadpłata lub niedopłata na koncie klienta. Można jednak wykupić dodatkowe ubezpieczenie na ten wypadek.

 • spółki, które prowadzą pełną księgowość i podlegają audytowi, pokazują leasingowane samochody jako środki trwałe (ze względu na opcję wykupu w umowie leasingu); gdyby z różnych względów nie chciały tego robić, powinny skorzystać z wynajmu, gdzie w umowie nie ma opcji wykupu, więc samochodu nie wykazuje się w bilansie, a pozostaje on jedynie kosztem,

 


Wynajem długoterminowy

Full Service Leasing, czyli leasing operacyjny samochodów połączony z usługami dodatkowymi, jest usługą powszechnie wybieraną przez duże firmy posiadające kilkaset aut. Jest on jednak także atrakcyjną ofertą dla mniejszych przedsiębiorstw, chcących skorzystać nie tylko z optymalnego finansowania, ale i komfortu użytkowania pojazdów.

Klienci decydujący się na opcję wynajem długoterminowy podpisują z firmą leasingową umowę leasingu operacyjnego. Oznacza to, że leasingowany pojazd pozostaje własnością firmy leasingującej i stanowi część jego majątku. Raty leasingowe, które comiesięcznie płacone są przez klienta, stanowią jego koszt uzyskania przychodu i jako takie zmniejszają podstawę opodatkowania. Full Service Leasing oprócz tych fiskalnych korzyści posiada jednak wiele więcej zalet, stanowiąc przede wszystkim narzędzie pozwalające firmie zredukować do minimum czynności związane z obsługą firmowej floty.

Firma leasingowa zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z zarządzaniem autami służbowymi. Użytkownikowi pozostaje rozliczanie kosztów paliwowych, kontrola budżetu oraz utrzymywanie kontaktu z leasingodawcą.
Poza korzyściami fiskalnymi związanymi z odliczeniem podatku VAT, pozabilansowością oraz możliwością wliczenia rat i innych opłat do kosztów uzyskania przychodów Full Service Leasing pozwala leasingobiorcy cieszyć się komfortem użytkowania pojazdów służbowych.

Samochody stają się dla niego elementem firmy niedostarczającym w codziennej działalności niepotrzebnego stresu. Awarie, wymiany aut na nowe, odsprzedaż auta po wycofaniu go z floty, zarządzanie kosztami paliwowymi to problemy, z którymi borykać się musi firma leasingowa. Nie dotyczą one jej klientów. Korzyścią płynącą z podpisania umowy FSL w przypadku dużych flot jest brak konieczności budowania działu transportu, możliwość jego likwidacji lub redukcji, brak konieczności obciążania swojej zdolności kredytowej środkami przeznaczonymi na zakup samochodów, brak początkowego angażowania kapitału własnego, elastyczność harmonogramu opłat, poprawa wskaźników bilansowych poprzez obniżenie sumy bilansowej, obniżenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałami własnymi oraz gwarancja pokrycia wszystkich kosztów związanych z eksploatacją samochodu.

Ten komfort oczywiście kosztuje nieco więcej niż zwykły leasing operacyjny, ale dla coraz większej liczby klientów oferowane usługi warte są wydanych na nie pieniędzy. Nie chcą oni bowiem tracić czasu na administrowanie, obsługę i serwisowanie samochodów firmowych, woląc skupić się na swojej podstawowej działalności.


NAJEM DŁUGOTERMINOWY

Plusy

Minusy

 • podstawowe zalety tej opcji są identyczne jak w przypadku leasingu, dochodzą do nich jednak niżej wymienione,

 • główne czynności związane z obsługą administracyjną i serwisową, a także trud sprzedaży pojazdu po okresie trwania umowy przenoszone są na firmę wynajmującą; oznacza to, że klient może jeździć do autoryzowanego serwisu i nic za wizytę nie płacić (poza ewidentnymi kosztami nieprawidłowej eksploatacji),

 • za dodatkową opłatą klient może dokupić opcję uzyskania pojazdu zastępczego na czas naprawy,

 • uproszczona księgowość, stała rata, jedna faktura miesięcznie – wszystkie koszty związane z samochodem zawarte są w racie (ubezpieczenie, przeglądy, naprawy, przedłużona gwarancja, zmiana opon, ich zakup i przechowywanie),

 • po okresie trwania umowy klient może wykupić samochód, albo podpisać nową umowę,

 • umowy FSL charakteryzują się dużą elastycznością – można np. w umowie ustalić niskie raty miesięczne kosztem dużego wykupu lub większej wpłaty. 

 

 • podstawowe słabości tej opcji są identyczne jak w przypadku leasingu, dochodzą do nich jednak niżej wymienione,

 • konieczność dobrego oszacowania spodziewanego przebiegu; po przekroczeniu limitu kilometrów ustalonych w umowie klient płaci bowiem ustaloną kwotę za każdy dodatkowo przejechany kilometr

 • koszty wynikające z udowodnionej nieprawidłowej eksploatacji są kosztami dodatkowymi, burzącymi stałe, uzgodnione koszty.

 


Kredyt

W przypadku firm kredyt jest mniej popularną formą finansowania niż leasing, jednak są firmy, które korzystają z niego przy zakupie aut. Natomiast w przypadku osób prywatnych jest to podstawowa forma finansowania. Wynika to głównie z faktu, że kredyty stały się w ostatnich latach znacznie bardziej dostępne. W przypadku zakupu samochodów w kredycie klienci najczęściej wybierają wariant mieszany, czyli część płacą gotówką, resztę kredytują.

Należy pamiętać, że kredyt jest obarczony pewnymi kosztami dodatkowymi, trzeba bowiem pokryć koszty ubezpieczenia. Bank wymaga od nas także ubezpieczenia AC. Dodatkowym kosztem może okazać się prowizja, jaką niektóre banki pobierają. Samo oprocentowanie kredytów samochodowych jest bardzo różne i zależy od wielu czynników: kwoty kredytu, marki samochodu, tego, czy kredyt jest na auto nowe, czy używane, czy cała wartość samochodu jest kredytowana itp.

Nie tylko oprocentowanie ma istotne znaczenie. Należy zwrócić uwagę także na inne zapisy umowy. Kredytodawca zastrzega w niej sobie, aby cesja ubezpieczenia była zapisana na niego. Warto również przeanalizować sytuacje wcześniejszej spłaty. Czasami jest ona możliwa bez dodatkowych kosztów, niemal od razu po wzięciu kredytu, w innych przypadkach dopiero po jakimś okresie spłat.


KREDYT

Plusy

Minusy

 • samochód jest własnością klienta – dzięki czemu m.in. staje się on użytkownikiem „historii” posiadania auta – ważne do zniżki przy przyszłych ubezpieczeniach,

 • kredyt samochodowy jest łatwiejszy w uzyskaniu i tańszy niż inwestycyjny czy pożyczka, więc bardziej opłaca się wziąć samochód na raty, a gotówkę przeznaczyć na spłatę ewentualnych pożyczek gotówkowych,

 • kredyt można ubezpieczyć od utraty pracy, życia, spadku wartości pojazdu, czyli istnieje możliwość ograniczenia niebezpieczeństwa kredytowego,

 • kredyt pozwala, by pieniądze pracowały na rzecz podstawowego biznesu firmy,

 • umowy kredytowe charakteryzują się sporą elastycznością, klient może wybrać wysokość raty, skracając lub wydłużając okres trwania kredytu,

 • kredytowany samochód można amortyzować, a odsetki stają się kosztem uzyskania przychodu, co zmniejsza płacony podatek,

 • większość kredytów można spłacić, bez żadnych dodatkowych kosztów, w dowolnym momencie; można też nadpłacać kredyt, co zmniejszy odsetki lub/i skraca okres kredytu.

 

 • dla prowadzących działalność gospodarczą standardowa amortyzacja trwa 2,5 roku dla aut używanych, 5 lat dla nowych, a więc całość zapłaty za samochód zostanie uwzględniona w kosztach dopiero po 5 latach (w leasingu już po 2 latach),

 • większy koszt odsetek i prowizji od kredytu niż w przypadku leasingu.

 Jeśli szukasz auta klasy PREMIUM, to MAZUREK Premium Cars jest idealnym do tego miejscem. W naszym olsztyńskim salonie znajdziesz samochody najlepszych marek takich jak: Audi, BMW, JAGUAR, Land Rover, Mercedes, Volvo, Porsche czy Maserati. Dzięki fachowej obsłudze oraz konkurencyjnym cenom, jesteśmy jedną z wiodących firm specjalizujących się właśnie w sprzedaży tego typu aut. Zapewniamy duży wybór w naprawdę dobrej cenie!

MAZUREK Premium Cars działa na rynku od 1995r., dlatego wyróżnia nas wiedza i doświadczenie. Dla osób, które nie chcą decydować się na kupno auta mamy idealne rozwiązanie! W ofercie posiadamy również najem samochodów. U nas każdy znajdzie coś dla siebie!